Chuyển tới nội dung
Trang chủ » แปลงข้อความเป็นวันที่ Excel: วิธีการทำงานแบบไม่ต้องใช้ ในการกำหนดชื่อไฟล์

แปลงข้อความเป็นวันที่ Excel: วิธีการทำงานแบบไม่ต้องใช้ ในการกำหนดชื่อไฟล์

ปันปัญญ์ Excel : วิธีแปลงข้อมูล Text เป็น Date

แปลง ข้อความ เป็น วัน ที่ Excel

แปลง ข้อความ เป็น วัน ที่ excel (Converting Text to Date in Excel)

การแปลงข้อความเป็นวันที่ใน Excel เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในการใช้งานประจำวัน ฟังก์ชัน DATEVALUE ใน Excel เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถแปลงข้อความที่เป็นวันที่ให้กลายเป็นรูปแบบที่เข้ากันได้ของวันที่ใน Excel โดยง่ายและสะดวกมากขึ้น

สรุปคุณสมบัติของฟังก์ชัน DATEVALUE ใน Excel:
– DATEVALUE ใช้สำหรับแปลงข้อความที่มีรูปแบบวันที่ให้อยู่ในรูปแบบของค่าตัวเลขที่เข้ากันได้กับวันที่ใน Excel
– มันคำนวณจากรูปแบบวันที่ใน Excel ที่สามารถอ่านได้ มิฉะนั้นจะคืนค่าผิดพลาด
– มันต้องมีข้อกำหนดเพิ่มเติมในการแปลงวันที่ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่ Excel เข้าใจ ถ้าวันที่นั้นไม่สามารถแปลงได้ มันจะคืนค่าผิดพลาด

วิธีการใช้งานฟังก์ชัน DATEVALUE ใน Excel:
1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการแปลงข้อความให้กลายเป็นวันที่
2. ป้อนสูตร =DATEVALUE (A1) ลงในเซลล์ที่ต้องการแปลง หรือชี้ชื่อเซลล์ที่มีข้อความวันที่ที่ต้องการแปลง
3. กด Enter เพื่อดำเนินการแปลงข้อความเป็นวันที่

ตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชัน DATEVALUE ใน Excel:
พิจารณาวันที่ “24/05/2021” ที่มีรูปแบบเป็นข้อความในเซลล์ A1 เราสามารถใช้ฟังก์ชัน DATEVALUE ในเซลล์ B1 เพื่อแปลงข้อความเป็นรูปแบบวันที่ใน Excel ดังนี้: =DATEVALUE(A1) ผลลัพธ์ที่ต้องการคือวันที่ “24/05/2021” ที่แปลงเป็นรูปแบบวันที่ใน Excel

การคำนวณวันที่จากข้อความที่อยู่ในรูปแบบที่ไม่เข้ากันใน Excel:

Excel มีรูปแบบวันที่ที่เข้ากันได้เฉพาะ หากเราต้องการแปลงข้อความที่ไม่มีรูปแบบที่ถูกต้องเป็นวันที่ที่ Excel เข้าใจ จะมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ต่อไปนี้คือเหตุผลหนึ่งที่ Excel อาจแสดงข้อผิดพลาดและวิธีแก้ไข:

วิธีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการแปลงข้อความเป็นวันที่ใน Excel:

1. เปลี่ยน format วันที่ excel ไม่ได้:
ก่อนที่คุณจะแปลงข้อความให้เป็นวันที่ใน Excel คุณควรตรวจสอบว่ารูปแบบวันที่ที่คุณใช้อยู่ในเซลล์ที่ต้องการแปลงถูกต้องหรือไม่ นอกรูปแบบที่ถูกต้องของวันที่มักจะเป็น “วัน/เดือน/ปี” หรือ “เดือน/วัน/ปี” อย่างไรก็ตาม ถ้าวันที่ไม่มีรูปแบบที่ถูกต้อง เช่น “05-24-2021” คุณจะไม่สามารถแปลงได้โดยใช้ฟังก์ชัน DATEVALUE ใน Excel ให้แก้ไขรูปแบบวันที่ก่อนการแปลง

2. แปลง TEXT เป็น Date Excel:
หากคุณมีข้อความที่เป็นวันที่และต้องการแปลงให้กลายเป็นวันที่ใน Excel คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน DATEVALUE ในการแปลง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีข้อความ “24/05/2021” ในเซลล์ A1 คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน DATEVALUE ในเซลล์ B1 เพื่อแปลง “24/05/2021” เป็นวันที่ใน Excel ดังนี้: =DATEVALUE(A1)

3. excel แปลงวันที่ ไทย เป็น อังกฤษ:
Excel จะรับรู้ได้ถึงวันที่ที่มีรูปแบบที่เข้ากันได้สำหรับภาษาและรูปแบบอื่น แม้ว่าวันที่ในภาษาไทยจะใช้รูปแบบที่ไม่ใช่ dd/mm/yyyy คุณยังสามารถแปลงวันที่ในภาษาไทยให้กลายเป็นวันที่ในภาษาอังกฤษที่ Excel เข้าใจได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีข้อความ “24/พฤษภาคม/2564” ในเซลล์ A1 คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน DATEVALUE ในเซลล์ B1 เพื่อแปลง “24/พฤษภาคม/2564” เป็นวันที่ใน Excel ดังนี้: =DATEVALUE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(A1, “พฤษภาคม”, “May”), “มกราคม”, “January”), “ธันวาคม”, “December”))

4. สูตรแปลงวันที่เป็นวัน:
สำหรับบางกรณี คุณอาจต้องการแปลงวันที่ให้กลายเป็นวันที่อื่นเช่น วันจันทร์หรือวันอาทิตย์ ใน Excel คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน TEXT ในการแปลงวันที่เป็นชื่อวันของสัปดาห์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีวันที่ “24/05/2021” ในเซลล์ A1 คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน TEXT ในเซลล์ B1 เพื่อแปลงวันที่ให้กลายเป็น “วันจันทร์” ดังนี้: =TEXT(A1, “dddd”)

5. แปลงวันที่เป็นวัน excel:
คุณยังสามารถแปลงวันที่ใน Excel เป็นตัวเลขที่แทนวันที่สำหรับการคำนวณอื่น ๆ ได้ ใน Excel วันที่จะถูกแทนที่ให้ตรงกับตัวเลขดังต่อไปนี้ 1 คือ 1 มกราคม 1900 และ 44239 คือ 24 พฤษภาคม 2021 คุณสามารถกำหนดค่านี้ไว้ในฟังก์ชัน DATEVALUE เพื่อแปลงวันที่ใน Excel ให้กลายเป็นตัวเลข เช่น เราสามารถใช้ฟังก์ชัน DATEVALUE ในเซลล์ B1 เพื่อแปลงวันที่ “24/05/2021” เป็นตัวเลขที่แทนวันที่ ดังนี้: =DATEVALUE(“24/05/2021”)

6. สูตรแปลงวันที่เป็น text:
ถ้าคุณต้องการแปลงวันที่ให้กลายเป็นข้อความใน Excel คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน TEXT และรูปแบบวันที่ที่คุณต้องการใช้ในเซลล์นั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีวันที่ “24/05/2021” ในเซลล์ A1 คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน TEXT ในเซลล์ B1 เพื่อแปลงวันที่ให้กลายเป็น “24 May 2021” ดังนี้: =TEXT(A1, “dd mmmm yyyy”)

7. แปลงวันที่เป็นวันจันทร์:
ถ้าคุณต้องการแปลงวันที่ให้กลายเป็นวันจันทร์ที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน TEXT ในการแปลงวันที่เป็นรหัสวันที่สำหรับวันจันทร์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีวันที่ “24/05/2021” ในเซลล์ A1 คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน TEXT ในเซลล์ B1 เพื่อแปลงวันที่ให้กลายเป็น “1” (รหัสวันที่สำหรับวันจันทร์) ดังนี้: =TEXT(A1, “w”)

8. excelแปลง ข้อความ เป็น วัน ที่ excel:
สุดท้าย คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน DATEVALUE ใน Excel เพื่อแปลงข้อความที่เป็นวันที่ให้เป็นรูปแบบที่ Excel เข้าใจได้ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันอื่นๆ ที่สามารถใช้ในการแปลงวันที่เช่น TEXT, DAY, MONTH, YEAR, HOUR, MINUTE, SECOND

ในสรุป เป็นง่ายและสะดวกในการแปลงข้อความเป็นวันที่ใน Excel สำหรับภาษาไทย โดยใ

ปันปัญญ์ Excel : วิธีแปลงข้อมูล Text เป็น Date

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: แปลง ข้อความ เป็น วัน ที่ excel เปลี่ยน format วันที่ excel ไม่ได้, แปลง TEXT เป็น Date Excel, excel แปลงวันที่ ไทย เป็น อังกฤษ, สูตรแปลงวันที่เป็นวัน, แปลงวันที่เป็นวัน excel, สูตรแปลงวันที่เป็น text, แปลงวันที่เป็นวันจันทร์, เปลี่ยนวันที่เป็นตัวเลข excel

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ แปลง ข้อความ เป็น วัน ที่ excel

ปันปัญญ์ Excel : วิธีแปลงข้อมูล Text เป็น Date
ปันปัญญ์ Excel : วิธีแปลงข้อมูล Text เป็น Date

หมวดหมู่: Top 65 แปลง ข้อความ เป็น วัน ที่ Excel

ดูเพิ่มเติมที่นี่: hoaeva.com

เปลี่ยน Format วันที่ Excel ไม่ได้

เปลี่ยน format วันที่ excel ไม่ได้: วิธีการแก้ไขปัญหาและคำถามที่พบบ่อย

วันที่และเวลาเป็นข้อมูลสำคัญที่ถูกใช้ในงานที่หลากหลาย เช่น การบันทึกข้อมูลการทำงาน ตารางเวลาการประชุม หรือเวลาที่ต้องการให้ส่งมอบงาน ในโปรแกรม Excel คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบของวันที่ได้ตามต้องการเพื่อให้ตรงกับการใช้งานของคุณ อย่างไรก็ตามบางครั้งคุณอาจพบปัญหาว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวันที่ใน Excel ไม่สามารถทำได้ตามที่คุณต้องการ ในบทความนี้เราจะศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยน format วันที่ใน Excel และจะพูดถึงคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย

วิธีการเปลี่ยน format วันที่ใน Excel

เปลี่ยน format วันที่ใน Excel มีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้:

1. เลือกเซลล์หรือช่องที่คุณต้องการเปลี่ยน format วันที่
2. คลิกขวาที่เซลล์หรือช่องที่เลือกและเลือก “Format Cells” จากเมนูที่แสดงขึ้น
3. เลือกรายการ “Number” จากแท็บ “Number” ด้านบน
4. เลือก “Date” ในประเภทของช่องข้อมูล
5. เลือกรูปแบบที่คุณต้องการในกล่องด้านล่างเพื่อกำหนด format วันที่ที่ต้องการ

ถ้าคุณต้องการ format วันที่ให้แสดงเฉพาะส่วนของวันที่ คุณสามารถเลือกตัวเลือก “Short Date” หรือ “Long Date” ได้ อย่างไรก็ตามถ้าคุณต้องการแสดงเฉพาะส่วนของเวลา คุณสามารถเลือกเวลาที่ต้องการจากตัวเลือกที่เหลืออยู่ในกล่อง “Time” เช่น “hh:mm:ss” หรือ “hh:mm” ตามต้องการ

แต่เมื่อทำตามขั้นตอนแล้ว บางครั้งคุณอาจพบว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวันที่ใน Excel ไม่ได้ตามที่คุณต้องการ สาเหตุที่เบื้องต้นที่สำคัญคือ Excel อาจจะไม่ได้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่คุณป้อนเข้ามาเป็นรูปแบบวันที่จริงหรือไม่ มันอาจจะประมวลผลข้อมูลนั้นเป็นข้อความเปล่า ๆ หรือข้อมูลที่ไม่ตรงกับรูปแบบวันที่ที่คุณเลือกไว้

ปัญหาที่พบบ่อยในการเปลี่ยน format วันที่ใน Excel

1. ไม่สามารถเปลี่ยน format วันที่ตามที่ต้องการได้: ถ้าคุณพบว่าไม่สามารถเปลี่ยน format วันที่ใน Excel ตามที่คุณต้องการได้ สาเหตุสำคัญอาจทำตามสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นได้ เช่น ข้อมูลที่คุณป้อนมาอาจจะไม่ถูกตรวจสอบก่อนที่ Excel จะแสดงผลลัพธ์ ในกรณีนี้คุณสามารถแก้ไขปัญหาโดยการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ตรงกับรูปแบบวันที่ที่คุณต้องการ

2. ข้อมูลวันที่ปรากฏเป็นตัวเลข: บางครั้ง Excel อาจแสดงวันที่ในรูปแบบตัวเลข เช่น “43792” แทนที่ “01/01/2020” สาเหตุที่เกิดขึ้นอาจเกิดจากขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง format วันที่ที่ไม่ถูกต้อง หากคุณพบปัญหานี้ คุณสามารถแก้ไขด้วยการเลือกเซลล์หรือช่องที่ต้องการ และเปลี่ยน format วันที่ตามวิธีข้างต้นแล้วลองอีกครั้ง

3. การเปลี่ยนรูปแบบวันที่ไม่สำเร็จ: ในบางกรณี Excel อาจไม่ได้ทำการประมวลผลการเปลี่ยนแปลง format วันที่ทันที เมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงให้ตรวจสอบว่า format วันที่ต่าง ๆ ได้รับการใช้งานแล้ว หากคุณยังพบปัญหาคลิกขวาเลือก “Format Cells” อีกครั้งและเลือก format ที่ต้องการอีกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

1. ทำไม Excel ไม่เปลี่ยน format วันที่ตามที่ฉันต้องการ?
คุณอาจพบปัญหาการเปลี่ยนแปลง format วันที่ใน Excel เนื่องจากข้อมูลที่คุณป้อนเข้ามาไม่ถูกต้อง หรือเพราะ Excel ไม่ได้ตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลให้เป็นรูปแบบวันที่ที่คุณต้องการ คุณควรตรวจสอบข้อมูลที่คุณป้อนว่าสอดคล้องกับ format วันที่ที่คุณเลือกหรือไม่

2. ทำไมข้อมูลวันที่ใน Excel แสดงเป็นตัวเลขแทนที่รูปแบบวันที่?
หากข้อมูลวันที่ใน Excel แสดงเป็นตัวเลข อาจเป็นเพราะคุณไม่ได้ระบุ format วันที่ที่ถูกต้องในขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง คุณควรเลือกและกำหนด format วันที่ที่ครอบคลุมรายละเอียดที่คุณต้องการให้ Excel แสดงผลลัพธ์ในรูปแบบที่ถูกต้อง

3. ทำไมการเปลี่ยนรูปแบบวันที่ใน Excel ไม่สามารถทำงานได้?
ในกรณีที่การเปลี่ยนรูปแบบวันที่ใน Excel ไม่สามารถทำงานได้ คุณควรตรวจสอบว่า format วันที่ที่คุณเลือกได้รับการใช้งาน และวิธีที่คุณปฏิบัติสอดคล้องกับขั้นตอนที่ได้กล่าวข้างต้นไหม หากคุณยังพบปัญหาคุณอาจลองสร้างสไตล์ที่กำหนดเองด้วยตัวเองหรือใช้การจัดรูปแบบเซลล์เพิ่มเติม

เปลี่ยน format วันที่ใน Excel เป็นเรื่องง่ายถ้าคุณทราบวิธีการที่ถูกต้องและปฏิบัติให้เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ นอกจากนี้ยังมีการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเปลี่ยนแปลง format วันที่ใน Excel ดังนั้นหากคุณพบปัญหาคุณไม่ควรตกใจ ให้ลองตรวจสอบขั้นตอนที่บรรยายไว้ข้างต้นและลองอีกครั้ง

แปลง Text เป็น Date Excel

แปลง TEXT เป็น Date Excel ในภาษาไทย

เมื่อเราทำงานกับข้อมูลในโปรแกรม Excel, เราอาจพบว่าการแสดงผลวันที่และเวลาอาจเป็นข้อยุ่งยากต่อการวิเคราะห์ข้อมูลหรือใช้งานต่อไป ทั้งนี้เป็นเพราะ Excel มองวันที่และเวลาเป็นข้อมูลที่ถูกจัดเก็บในรูปแบบตัวเลข ดังนั้นเมื่อการป้อนค่าวันที่หรือเวลาใน Excel โดยตรง โปรแกรมอาจจะไม่รู้ว่าจะแสดงผลในรูปแบบที่แสดงข้อความหรือเป็นข้อมูลตัวเลขจริง

ในภาษาไทย เราใช้รูปแบบวันที่ที่แตกต่างกันจากภาษาอังกฤษ โดยมักใช้ประเภทวันที่ในรูปแบบ dd-mm-yyyy ซึ่ง pcExcel จะมองวันที่ในรูปแบบนี้ว่าเป็นข้อความ (Text) แทนที่จะเป็นข้อมูลตัวเลข นี้อาจทำให้เกิดปัญหาในการเปรียบเทียบหรือคำนวณข้อมูลที่อยู่ในช่วงเวลา ด้วยเหตุนี้เราต้องการแปลงข้อมูลวันที่ในรูปแบบข้อความ (Text) เป็นรูปแบบวันที่ Excel เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์และใช้งานต่อไป

วิธีการแปลง TEXT เป็น Date Excel

1. การใช้ฟังก์ชัน DATEVALUE
ฟังก์ชัน DATEVALUE จะแปลงข้อความที่ระบุวันที่ในรูปแบบ dd-mm-yyyy เป็นวันที่ Excel ได้อย่างถูกต้อง สำหรับตัวอย่างนี้ เราจะแปลงวันที่ในเซลล์ A1 เป็นวันที่ Excel:

=DATEVALUE(A1)

2. การใช้ฟังก์ชัน LEFT, MID และ RIGHT
ถ้าวันที่ในเซลล์ไม่ถูกจัดรูปแบบในรูปแบบ dd-mm-yyyy คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน LEFT, MID และ RIGHT เพื่อแยกวันที่ เดือน และปี แล้วรวมสมาชิกเหล่านี้รวมกันเพื่อสร้างวันที่ Excel ดังตัวอย่างนี้:

=DATE(RIGHT(A1,4),MID(A1,4,2),LEFT(A1,2))

FAQs เกี่ยวกับการแปลง TEXT เป็น Date Excel

คำถาม 1: ฉันได้ลองใช้ฟังก์ชัน DATEVALUE และฟังก์ชัน LEFT, MID และ RIGHT แล้ว แต่ผลลัพธ์ที่ได้ไม่ถูกต้อง มีวิธีแก้ไขไหม?
คำตอบ: หากผลลัพธ์ที่คุณได้ไม่ถูกต้อง แนะนำให้คุณตรวจสอบว่าวันที่ถูกป้อนในเซลล์ให้ถูกรูปแบบหรือไม่ หากผิดรูปแบบ ฟังก์ชันอาจไม่สามารถแปลงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

คำถาม 2: ใช้ได้กับภาษาอื่นๆ หรือเฉพาะภาษาไทยเท่านั้น?
คำตอบ: วิธีการแปลง TEXT เป็น Date Excel ที่ได้กล่าวมานี้สามารถใช้ในทุกภาษา เนื่องจากวิธีการกำหนดรูปแบบวันที่และเวลาใน Excel เหมือนกันทุกภาษา

คำถาม 3: ฉันมีข้อมูลวันที่ในรูปแบบกี่รูปแบบ และฟังก์ชันใดที่น่าใช้บ้าง?
คำตอบ: ข้อมูลวันที่อาจมีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น dd-mm-yyyy, mm-dd-yyyy หรือ dd/mm/yyyy ฯลฯ คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน DATEVALUE หรือการใช้ LEFT, MID และ RIGHT เพื่อแยกส่วนภายในวันที่และสร้างรูปแบบวันที่ Excel

คำถาม 4: เราสามารถแปลงวันที่จาก Excel กลับเป็น TEXT ได้หรือไม่?
คำตอบ: ใช่ เราสามารถแปลงวันที่ Excel กลับเป็น TEXT ได้โดยใช้ฟังก์ชัน TEXT และการกำหนดรูปแบบข้อความที่ต้องการ

ภาพรวม

การแปลง TEXT เป็น Date Excel เป็นกระบวนการที่สำคัญในการจัดการข้อมูลในโปรแกรม Excel ภาษาไทย การแปลงข้อมูลวันที่จะช่วยให้ง่ายต่อการวิเคราะห์และใช้งานต่อไป และเราสามารถใช้ฟังก์ชัน DATEVALUE หรือการใช้ LEFT, MID และ RIGHT เพื่อแปลงข้อมูล TEXT ให้กลายเป็นวันที่ Excel ได้อย่างถูกต้อง

อย่างไรก็ตามหากผลลัพธ์ที่ได้ไม่ถูกต้อง ควรตรวจสอบรูปแบบวันที่ในข้อมูลเวลาที่ป้อนให้ถูกรูปแบบหรือไม่ และพิจารณาเลือกใช้ฟังก์ชันหรือวิธีการที่เหมาะสมสำหรับรูปแบบของข้อมูลวันที่ที่คุณมี

โดยประโยชน์ของการแปลง TEXT เป็น Date Excel คือความสะดวกสบายและความแม่นยำในการจัดการข้อมูลวันที่อย่างเช่นการวิเคราะห์และคำนวณข้อมูลของคุณใน Excel

มี 34 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ แปลง ข้อความ เป็น วัน ที่ excel.

การแปลงวันที่และเวลาในรูปแบบ Text ไปเป็น Date Time ใน Ms Excel | Geo-Informatics
การแปลงวันที่และเวลาในรูปแบบ Text ไปเป็น Date Time ใน Ms Excel | Geo-Informatics
การแปลงวันที่และเวลาในรูปแบบ Text ไปเป็น Date Time ใน Ms Excel | Geo-Informatics
การแปลงวันที่และเวลาในรูปแบบ Text ไปเป็น Date Time ใน Ms Excel | Geo-Informatics
การแปลงวันที่และเวลาในรูปแบบ Text ไปเป็น Date Time ใน Ms Excel | Geo-Informatics
การแปลงวันที่และเวลาในรูปแบบ Text ไปเป็น Date Time ใน Ms Excel | Geo-Informatics
สรรพ Excel เทคนิค แปลง Text เป็น Date – วิศวกรรีพอร์ต
สรรพ Excel เทคนิค แปลง Text เป็น Date – วิศวกรรีพอร์ต
การแปลงวันที่และเวลาในรูปแบบ Text ไปเป็น Date Time ใน Ms Excel | Geo-Informatics
การแปลงวันที่และเวลาในรูปแบบ Text ไปเป็น Date Time ใน Ms Excel | Geo-Informatics
สรรพ Excel เทคนิค แปลง Text เป็น Date – วิศวกรรีพอร์ต
สรรพ Excel เทคนิค แปลง Text เป็น Date – วิศวกรรีพอร์ต
สรรพ Excel เทคนิค แปลง Text เป็น Date – วิศวกรรีพอร์ต
สรรพ Excel เทคนิค แปลง Text เป็น Date – วิศวกรรีพอร์ต
วันนี้ วันนั้น วันไหน? : เรื่องลับๆเกี่ยวกับวันที่ใน Excel - เทพเอ็กเซล : Thep Excel
วันนี้ วันนั้น วันไหน? : เรื่องลับๆเกี่ยวกับวันที่ใน Excel – เทพเอ็กเซล : Thep Excel
สรรพ Excel เทคนิค แปลง Text เป็น Date – วิศวกรรีพอร์ต
สรรพ Excel เทคนิค แปลง Text เป็น Date – วิศวกรรีพอร์ต
สรรพ Excel เทคนิค แปลง Text เป็น Date – วิศวกรรีพอร์ต
สรรพ Excel เทคนิค แปลง Text เป็น Date – วิศวกรรีพอร์ต
วิธีแปลงวันที่ เป็น วัน เดือน ปี ใน Excel ทำได้ง่ายๆ (มือใหม่ก็ทำได้) - Youtube
วิธีแปลงวันที่ เป็น วัน เดือน ปี ใน Excel ทำได้ง่ายๆ (มือใหม่ก็ทำได้) – Youtube
สูตร Excel: แปลงวันที่เป็นข้อความ
สูตร Excel: แปลงวันที่เป็นข้อความ
Microsoft Excel Trick - 01 แปลงวันเดือนปีที่เก็บอยู่ในรูปข้อความไปเป็นวัน เดือนปีที่แท้จริง - Youtube
Microsoft Excel Trick – 01 แปลงวันเดือนปีที่เก็บอยู่ในรูปข้อความไปเป็นวัน เดือนปีที่แท้จริง – Youtube
สรรพ Excel เทคนิค แปลง Text เป็น Date – วิศวกรรีพอร์ต
สรรพ Excel เทคนิค แปลง Text เป็น Date – วิศวกรรีพอร์ต
วิธีแปลงเวลาเป็นข้อความหรือจำนวนชั่วโมง / นาที / วินาทีใน Excel อย่างรวดเร็ว
วิธีแปลงเวลาเป็นข้อความหรือจำนวนชั่วโมง / นาที / วินาทีใน Excel อย่างรวดเร็ว
เทคนิคการแปลงวันที่จาก พ.ศ. เป็น ค.ศ. แบบง่ายๆ ใน Excel - เทพเอ็กเซล : Thep Excel
เทคนิคการแปลงวันที่จาก พ.ศ. เป็น ค.ศ. แบบง่ายๆ ใน Excel – เทพเอ็กเซล : Thep Excel
สอน Excel: การแปลงข้อมูลในรูปแบบ Yyyymmdd ให้เป็นวันที่ - Youtube
สอน Excel: การแปลงข้อมูลในรูปแบบ Yyyymmdd ให้เป็นวันที่ – Youtube
แปลงตัวเลขเป็นข้อความใน Excel
แปลงตัวเลขเป็นข้อความใน Excel
วิธีเปลี่ยนรูปแบบวันที่บน Excel - It24Hrs
วิธีเปลี่ยนรูปแบบวันที่บน Excel – It24Hrs
เปลี่ยนข้อความเป็นตัวเลข Excel - Youtube
เปลี่ยนข้อความเป็นตัวเลข Excel – Youtube
วิธีแปลงรูปแบบวันที่ที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นวันที่มาตรฐานใน Excel
วิธีแปลงรูปแบบวันที่ที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นวันที่มาตรฐานใน Excel
รบกวนถามเรื่องสูตร Excel หน่อยครับ - Pantip
รบกวนถามเรื่องสูตร Excel หน่อยครับ – Pantip
วันนี้ วันนั้น วันไหน? : เรื่องลับๆเกี่ยวกับวันที่ใน Excel - เทพเอ็กเซล : Thep Excel
วันนี้ วันนั้น วันไหน? : เรื่องลับๆเกี่ยวกับวันที่ใน Excel – เทพเอ็กเซล : Thep Excel
Excel Functions A To Z รวมสูตร 26 สูตร พร้อมวิธีใช้งาน และ ตัวอย่าง ให้เข้าใจได้ง่าย ๆ | 9Expert Training
Excel Functions A To Z รวมสูตร 26 สูตร พร้อมวิธีใช้งาน และ ตัวอย่าง ให้เข้าใจได้ง่าย ๆ | 9Expert Training
สรรพ Excel เทคนิค แปลง Text เป็น Date – วิศวกรรีพอร์ต
สรรพ Excel เทคนิค แปลง Text เป็น Date – วิศวกรรีพอร์ต
แปลงตัวเลขที่ถูกเก็บเป็น Text เป็น Number ใน Excel 2016
แปลงตัวเลขที่ถูกเก็บเป็น Text เป็น Number ใน Excel 2016
สรรพ Excel เทคนิค แปลง Text เป็น Date – วิศวกรรีพอร์ต
สรรพ Excel เทคนิค แปลง Text เป็น Date – วิศวกรรีพอร์ต
วิธีแปลงรูปแบบวันที่ที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นวันที่มาตรฐานใน Excel
วิธีแปลงรูปแบบวันที่ที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นวันที่มาตรฐานใน Excel
การแปลงวันที่ ที่เป็นปี พ.ศ. ให้ เป็นปี ค.ศ. อัตโนมัติด้วย Power Query ใช้ได้ทั้ง Excel และ Power Bi Desktop | 9Expert Training
การแปลงวันที่ ที่เป็นปี พ.ศ. ให้ เป็นปี ค.ศ. อัตโนมัติด้วย Power Query ใช้ได้ทั้ง Excel และ Power Bi Desktop | 9Expert Training
สูตร Excel: แปลงวันที่เป็นวันเดือนปี
สูตร Excel: แปลงวันที่เป็นวันเดือนปี
การตั้งค่าให้ Excel รู้จักวันที่ในรูปแบบที่ต้องการ เช่น วัน/เดือน/ปี ไม่ใช่ เดือน/วัน/ปี - เทพเอ็กเซล : Thep Excel
การตั้งค่าให้ Excel รู้จักวันที่ในรูปแบบที่ต้องการ เช่น วัน/เดือน/ปี ไม่ใช่ เดือน/วัน/ปี – เทพเอ็กเซล : Thep Excel
สูตร Excel: รับวันแรกของเดือนจากชื่อเดือน
สูตร Excel: รับวันแรกของเดือนจากชื่อเดือน
Excel คำนวณอายุจากวันเดือนปี และแปลง พ.ศ เป็น ค.ศ. - Youtube
Excel คำนวณอายุจากวันเดือนปี และแปลง พ.ศ เป็น ค.ศ. – Youtube
Excel Functions A To Z รวมสูตร 26 สูตร พร้อมวิธีใช้งาน และ ตัวอย่าง ให้เข้าใจได้ง่าย ๆ | 9Expert Training
Excel Functions A To Z รวมสูตร 26 สูตร พร้อมวิธีใช้งาน และ ตัวอย่าง ให้เข้าใจได้ง่าย ๆ | 9Expert Training
แก้ปัญหาใส่ตัวเลขแล้วเปลี่ยนเป็นวันที่ด้วย Format Cells | Ezoffice
แก้ปัญหาใส่ตัวเลขแล้วเปลี่ยนเป็นวันที่ด้วย Format Cells | Ezoffice
เปลี่ยนชื่อเดือนภาษาไทยให้เป็นชื่อเดือนภาษาอังกฤษใน Microsoft Access ด้วยฟังก์ชัน Choose | 9Expert Training
เปลี่ยนชื่อเดือนภาษาไทยให้เป็นชื่อเดือนภาษาอังกฤษใน Microsoft Access ด้วยฟังก์ชัน Choose | 9Expert Training
สอบถามวิธีการแก้ไข Format วันที่ใน Excel - Pantip
สอบถามวิธีการแก้ไข Format วันที่ใน Excel – Pantip
Excel สูตร: แปลงวันที่ ให้เป็น วัน เดือน ปี แบบง่ายมากๆ ใช้แค่สูตร =Text - Youtube
Excel สูตร: แปลงวันที่ ให้เป็น วัน เดือน ปี แบบง่ายมากๆ ใช้แค่สูตร =Text – Youtube
แปลงตัวเลขที่ถูกเก็บเป็น Text เป็น Number ใน Excel 2016
แปลงตัวเลขที่ถูกเก็บเป็น Text เป็น Number ใน Excel 2016
ลั้ลลา Microsoft] ⏰Edate แปลง พ.ศ. เป็น ค.ศ. หรือ ค.ศ. เป็น พ.ศ. ไม่ง้อ..เครื่องคิดเลข 🗨คุณเคยประสบปัญหานี้หรือไม่
ลั้ลลา Microsoft] ⏰Edate แปลง พ.ศ. เป็น ค.ศ. หรือ ค.ศ. เป็น พ.ศ. ไม่ง้อ..เครื่องคิดเลข 🗨คุณเคยประสบปัญหานี้หรือไม่
น่าเบื่อ! ใส่บ้านเลขที่แต่พี่ Excel เข้าใจว่าเป็นวันเดือนปี - Notebookspec
น่าเบื่อ! ใส่บ้านเลขที่แต่พี่ Excel เข้าใจว่าเป็นวันเดือนปี – Notebookspec
วิธีแปลงรูปแบบวันที่ที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นวันที่มาตรฐานใน Excel
วิธีแปลงรูปแบบวันที่ที่ไม่ได้มาตรฐานเป็นวันที่มาตรฐานใน Excel
วิธีการใส่วันที่ใน Ms Excel ให้เป็นปี พ.ศ.
วิธีการใส่วันที่ใน Ms Excel ให้เป็นปี พ.ศ.
Expert Excel] การแปลงตัวเลขเป็นวันที่
Expert Excel] การแปลงตัวเลขเป็นวันที่
Excel Tip : Function Workday | 9Expert Training
Excel Tip : Function Workday | 9Expert Training
Excel] ใครอยากได้ Code แปลงวันที่ปกติ เป็นวันที่ทางจันทรคติไทย มาทางนี้ - Pantip
Excel] ใครอยากได้ Code แปลงวันที่ปกติ เป็นวันที่ทางจันทรคติไทย มาทางนี้ – Pantip
วิธีแปลงเวลาเป็นข้อความหรือจำนวนชั่วโมง / นาที / วินาทีใน Excel อย่างรวดเร็ว
วิธีแปลงเวลาเป็นข้อความหรือจำนวนชั่วโมง / นาที / วินาทีใน Excel อย่างรวดเร็ว
สรรพ Excel เทคนิค แปลง Text เป็น Date – วิศวกรรีพอร์ต
สรรพ Excel เทคนิค แปลง Text เป็น Date – วิศวกรรีพอร์ต
การเปลี่ยน ค.ศ. เป็น พ.ศ. – ทำงานง่าย สไตล์หมีขี้เกียจ
การเปลี่ยน ค.ศ. เป็น พ.ศ. – ทำงานง่าย สไตล์หมีขี้เกียจ
แก้ปัญหาใส่ตัวเลขแล้วเปลี่ยนเป็นวันที่ด้วย Format Cells | Ezoffice
แก้ปัญหาใส่ตัวเลขแล้วเปลี่ยนเป็นวันที่ด้วย Format Cells | Ezoffice

ลิงค์บทความ: แปลง ข้อความ เป็น วัน ที่ excel.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ แปลง ข้อความ เป็น วัน ที่ excel.

ดูเพิ่มเติม: https://hoaeva.com/us-elections blog

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *