Chuyển tới nội dung
Trang chủ » ปริ้นรูป A4 ต่อกัน Word: ลงมือทำได้เอง แบบไม่ต้องใส่เครื่องหมาย

ปริ้นรูป A4 ต่อกัน Word: ลงมือทำได้เอง แบบไม่ต้องใส่เครื่องหมาย

วิธีปริ้นภาพขนาดใหญ่ a4 ต่อกัน ด้วยโปรแกรม Excel (ทำได้ง่ายมาก)

ปริ้นรูป A4 ต่อกัน Word

ปริ้นรูป A4 ต่อกันในตัวอักษรจีนคือ 联排A4照片打印, อธิบายถึงกระบวนการที่เราสามารถพิมพ์รูปภาพหลายรูปบนกระดาษ A4 ได้ต่อเนื่อง หรือที่เรียกว่าการซ้อนทับ A4 เป็นการทำให้เราสามารถติดตั้งรูปภาพหลายรูปบนเอกสารเพียงรูปเดียวเท่านั้น ปัจจุบันการปริ้นรูป A4 ต่อกันยังคงเป็นวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยมและใช้งานอย่างแพร่หลาย

ในบทความนี้ เราจะพาคุณไปรู้จักกับวิธีการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม Word เพื่อทำการปริ้นรูป A4 อย่างถูกต้องและประสบความสำเร็จ

การติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม Word เพื่อปริ้นรูป A4

1. การเตรียมไฟล์รูปภาพให้พร้อมและเหมาะสมกับการปริ้น A4
ก่อนที่คุณจะปริ้นรูป A4 ต่อกันด้วยโปรแกรม Word คุณจำเป็นต้องเตรียมไฟล์รูปภาพให้พร้อมและเหมาะสมกับการปริ้น A4 โดยตรง เพราะถ้าไฟล์รูปภาพไม่เหมาะสมกับขนาดกระดาษ A4 อาจทำให้รูปภาพที่พิมพ์ขึ้นมาไม่คงที่และมีความเบลอ

2. การปรับแต่งขนาดและลักษณะรูปภาพให้เหมาะสมกับกระดาษ A4
คุณสามารถปรับแต่งขนาดและลักษณะรูปภาพให้เหมาะสมกับกระดาษ A4 ในโปรแกรม Word ได้ ใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น เครื่องมือ Resize, Crop, Rotate และ Adjustments เพื่อปรับแต่งรูปภาพให้ดูดีและเหมาะสมกับขนาดกระดาษ A4

3. การเลือกและตั้งค่าหน้ากระดาษเพื่อปริ้นรูป A4
เมื่อคุณต้องการปริ้นรูป A4 ต่อกันด้วยโปรแกรม Word คุณจำเป็นต้องเลือกและตั้งค่าหน้ากระดาษให้ถูกต้องสำหรับกระดาษ A4 ในโปรแกรม Word คุณสามารถทำได้โดยไปที่เมนู File > Page Setup และเลือกขนาดกระดาษเป็น A4

4. การตรวจสอบความเรียบร้อยและปริ้นรูป A4
ก่อนที่คุณจะปริ้นรูป A4 ต่อกันด้วยโปรแกรม Word คุณควรตรวจสอบรูปภาพให้มั่นใจว่ามีความเรียบร้อยและเหมาะสมกับการปริ้น A4 ในกรณีที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพเข้าไปในโปรแกรม Word คุณสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือ Insert > Picture

วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการปริ้นรูป A4

1. ข้อควรระวังในการปริ้นรูป A4 เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด
คุณควรระวังตอนที่คุณกำลังปริ้นรูป A4 ในการตั้งค่าการปริ้นคุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกการปริ้นที่ถูกต้องและเหมาะสมกับรูปภาพและขนาดกระดาษ A4 และคุณควรตรวจสอบอุปกรณ์การเชื่อมต่อ พิมพ์, และพูดคุยกับผู้ดูแลเครื่องพิมพ์เพื่อหาวิธีแก้ไขและป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

2. การบันทึกไฟล์รูปภาพหลังจากการปริ้น A4
หลังจากที่คุณได้ปริ้นรูป A4 ต่อกันด้วยโปรแกรม Word คุณควรทำการบันทึกไฟล์รูปภาพเพื่อรักษาคุณภาพและให้สามารถใช้งานต่อไปได้ คุณสามารถบันทึกไฟล์รูปภาพได้อย่างง่ายโดยใช้เครื่องมือ Save As ในโปรแกรม Word

วิธีปริ้นรูปขนาดใหญ่ A4 ต่อกันด้วยโปรแกรมอื่น ๆ

1. วิธีปริ้นรูปขนาดใหญ่ A4 ต่อกันด้วย PDF
– เปิดไฟล์รูปภาพในโปรแกรม Adobe Acrobat
– เลือก Print และเลือกขนาดกระดาษเป็น A4
– เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการปริ้นรูปจากนั้นกดปุ่ม Print

2. วิธีปริ้นรูปขนาดใหญ่ A4 ต่อกันด้วย PowerPoint
– เปิดไฟล์รูปภาพในโปรแกรม PowerPoint
– เลือกเมนู File > Print
– เลือกขนาดกระดาษเป็น A4 และกด OK เพื่อทำการปริ้นรูป

3. วิธีปริ้นรูปขนาดใหญ่ A4 ต่อกันด้วย Excel
– เปิดไฟล์รูปภาพในโปรแกรม Excel
– เปิดหน้าต่าง Print Preview
– เลือกขนาดกระดาษเป็น A4
– กดปุ่ม Print เพื่อทำการปริ้นรูป

4. วิธีปริ้นรูปขนาดใหญ่ A4 ต่อกันด้วย Photoshop
– เปิดไฟล์รูปภาพในโปรแกรม Photoshop
– เลือกเมนู File > Print
– เลือกขนาดกระดาษเป็น A4 และตั้งค่าอื่น ๆ ตามต้องการ
– กดปุ่ม Print เพื่อทำการปริ้นรูป

FAQs

Q1: สามารถปริ้นรูป A4 ต่อกันด้วยโปรแกรม Word ได้หรือไม่?
A1: ใช่ คุณสามารถปริ้นรูป A4 ต่อกันด้วยโปรแกรม Word ได้ โดยใช้ขั้นตอนต่าง ๆ ที่อธิบายไว้ในบทความนี้

Q2: ฉันสามารถปรับขนาดรูปภาพให้เหมาะสมกับกระดาษ A4 ในโปรแกรม Word ได้ไหม?
A2: ใช่ คุณสามารถใช้เครื่องมือในโปรแกรม Word เพื่อปรับขนาดรูปภาพให้เหมาะสมกับกระดาษ A4 ได้

Q3: ฉันควรทำอย่างไรถ้ารูปภาพที่ฉันพิมพ์ออกมาไม่เข้ากับกระดาษ A4?
A3: คุณควรตรวจสอบการตั้งค่าการปริ้นและเลือกขนาดกระดาษให้ถูกต้องสำหรับกระดาษ A4 นอกจากนี้คุณควรตรวจสอบขนาดรูปภาพและปรับเปลี่ยนด้วยเครื่องมือในโปรแกรม Word ให้เหมาะสมกับกระดาษ A4

Q4: ฉันสามารถบันทึกไฟล์รูปภาพหลังจากการปริ้นรูป A4 ในโปรแกรม Word ได้ไหม?
A4: ใช่ คุณสามารถบันทึกไฟล์รูปภาพหลังจากการปริ้นรูป A4 ในโปรแกรม Word ได้โดยใช้เครื่องมือ Save As

Q5: วิธีปริ้นรูปขนาดใหญ่ A4 ต่อกันด้วยโปรแกรมอื่น ๆ มีอะไรบ้าง?
A5: คุณสามารถใช้โปรแกรมอื่น ๆ เช่น Adobe Acrobat, PowerPoint, Excel, และ Photoshop เพื่อปริ้นรูปขนาดใหญ่ A4 ต่อกันได้

วิธีปริ้นภาพขนาดใหญ่ A4 ต่อกัน ด้วยโปรแกรม Excel (ทำได้ง่ายมาก)

คำสำคัญที่ผู้ใช้ค้นหา: ปริ้นรูป a4 ต่อกัน word วิธีปริ้นรูปขนาดใหญ่ a4 ต่อกัน pdf, ปริ้นรูป a4 ต่อกัน powerpoint, ปริ้นรูปต่อกัน word, ปริ้นรูป a4 ต่อกัน canon, ปริ้นรูป a4 ต่อกัน epson, ปริ้นรูป a4 ต่อกัน brother, วิธีปริ้นรูปขนาดใหญ่ a4 ต่อกัน excel, ปริ้นรูป a4 ต่อกัน photoshop

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ปริ้นรูป a4 ต่อกัน word

วิธีปริ้นภาพขนาดใหญ่ a4 ต่อกัน ด้วยโปรแกรม Excel (ทำได้ง่ายมาก)
วิธีปริ้นภาพขนาดใหญ่ a4 ต่อกัน ด้วยโปรแกรม Excel (ทำได้ง่ายมาก)

หมวดหมู่: Top 21 ปริ้นรูป A4 ต่อกัน Word

ปริ้นรูปยังไงให้เต็ม A4

ปริ้นรูปยังไงให้เต็ม A4

การปริ้นรูปเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ให้ความสนุกสนานและความครบถ้วนให้กับคนที่ชื่นชอบวาดรูปหรือถ่ายภาพเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพสูงด้วยความเที่ยงตรงและสวยงาม หากคุณต้องการปริ้นรูปหรือภาพถ่ายให้เต็มพื้นที่ A4 ที่มีขนาด 8.27 x 11.69 นิ้ว หรือ 210 x 297 มิลลิเมตร เรามีขั้นตอนและเคล็ดลับเพื่อให้คุณสามารถทำได้ง่ายๆ ดังนี้

1. การเลือกรูปหรือภาพที่ต้องการปริ้น:
เริ่มต้นด้วยการเลือกรูปหรือภาพที่คุณต้องการปริ้นออกมาในขนาด A4 คุณสามารถเลือกภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอลหรือสแกนภาพที่มีอยู่แล้ว หรือสามารถใช้รูปโพสเตอร์หรือภาพวาดที่คุณสร้างขึ้นเองได้ โดยควรใช้ภาพที่มีความละเอียดสูงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คมชัดและสวยงาม

2. การปรับขนาดภาพ:
หากภาพหรือรูปที่คุณมีมีขนาดเล็กกว่า A4 คุณสามารถใช้โปรแกรมกราฟิกออนไลน์หรือโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์เพื่อปรับขนาดภาพให้ตรงกับขนาดกระดาษ A4 ในกรณีที่ภาพของคุณมีอัตราส่วนที่ไม่เท่ากับความสูงต่อความกว้างของกระดาษ A4 อาจจะมีการตัดขอบบางส่วนของภาพเพื่อให้ตรงกับขนาดในการปริ้น

3. เลือกโปรแกรมปริ้นท์:
หลังจากปรับขนาดภาพเรียบร้อยแล้ว คุณจำเป็นต้องเลือกโปรแกรมปริ้นท์ที่คุณต้องการใช้ในการปริ้น หากคุณมีเครื่องปริ้นท์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ คุณสามารถใช้โปรแกรมปริ้นท์ที่ติดตั้งในเครื่องหรือใช้ตัวจัดการปริ้นท์ในระหว่างการพิมพ์

4. เลือกแบบกระดาษ:
เมื่อเลือกโปรแกรมแล้ว คุณต้องเลือกแบบกระดาษที่ต้องการปริ้น เพื่อให้ได้ขนาด A4 คุณสามารถเลือกกระดาษที่มีความหนาและคุณภาพที่ดี เช่น กระดาษอาร์ต, กระดาษไวท์บอร์ดหรือกระดาษฟอร์โมสต์ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจมากยิ่งขึ้น

5. การตั้งค่าปริ้น:
เมื่อเลือกแบบกระดาษเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับตัวเลือกต่างๆ ที่สามารถปรับแต่งได้ก่อนที่จะทำการปริ้น คุณสามารถตั้งค่าความละเอียดของภาพ ความคมชัด ปรับแสงหรือความสว่างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ท่านต้องการ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกตั้งค่าจำนวนการปริ้น และเป็นอย่างไรที่ต้องการให้มีการเรียงลำดับหรือปริ้นหลายรูปในหน้ากระดาษ A4 เพื่อประหยัดกระดาษและเวลา

คำถามที่พบบ่อย (FAQs) :
1. ต้องมีคอมพิวเตอร์ในการปริ้นรูปเต็ม A4 หรือไม่?
ไม่จำเป็นต้องมีคอมพิวเตอร์ในการปริ้นรูป A4 คุณสามารถใช้เครื่องปริ้นแบบอิสระที่มีระบบปริ้นบนเครื่องตัวเองหรือใช้ระบบปริ้นท์ที่ติดตั้งในโทรศัพท์มือถือหากคุณมีสายตาสั้นสามารถหาตัวเลอร์ปริ้นรูปที่มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ ในกรณีอื่นๆ คุณจะต้องส่งไฟล์ภาพไปยังร้านปริ้นท์ที่มีเครื่องปริ้นรูปในขนาดที่คุณต้องการ แล้วจะได้รับภาพที่ปริ้นกลับมาในขนาด A4

2. สามารถปริ้นรูป A4 ด้วยเครื่องพิมพ์บ้านหรืออาจมีการจำกัดใดๆ บ้าง?
คุณสามารถปริ้นรูป A4 ด้วยเครื่องพิมพ์บ้านได้ อย่างไรก็ตาม คุณควรตรวจสอบความสามารถและการตั้งค่าของเครื่องปริ้น บางรุ่นของเครื่องปริ้นจะสามารถปริ้นได้เฉพาะกระดาษขนาดเล็ก หรือประเภทของกระดาษเท่านั้น ดังนั้นก่อนที่คุณจะปริ้นรูปใหญ่ขึ้น คุณควรศึกษาคู่มือการใช้งานหรือติดต่อผู้ผลิตเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

3. ต้องใช้ส่วนเสริมหรือโปรแกรมเพิ่มเติมในการปริ้นรูป A4 หรือไม่?
ส่วนใหญ่แล้วไม่จำเป็นต้องใช้ส่วนเสริมหรือโปรแกรมเพิ่มเติมในการปริ้นรูป A4 กระบวนการปริ้นภาพบนคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือจะมีตัวจัดการปริ้นครอบคลุมอยู่แล้ว โดยให้คุณเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมและสะดวกสบายต่อการใช้งาน

4. เมื่อภาพถูกปริ้น A4 แล้วสามารถปรับขนาดได้อีกหรือไม่?
เมื่อภาพถูกปริ้น A4 แล้วคุณจะไม่สามารถปรับขนาดได้อีก เนื่องจากภาพถูกปรับขนาดให้ตรงกับขนาดกระดาษ A4 ก่อนที่จะถูกปริ้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเก็บฉบับต้นฉบับและปรับขนาดอีกครั้งในภายหลังได้หากต้องการ

ปริ้นรูปให้เต็ม A4 เป็นกระบวนการที่สะดวกและง่ายต่อผู้ใช้ที่ต้องการผลลัพธ์ที่ดีในการปริ้นภาพหรือรูป A4 ด้วยความเที่ยงตรงและสวยงาม นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับแต่งตัวเลือกของรูปแบบและค่าตั้งต่างๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามที่คุณต้องการ แน่นอนว่าการสร้างภาพที่คุณรักในขนาด A4 จะให้ความรู้สึกคุ้มค่าและมีคุณภาพที่ดีที่สุดให้กับคุณ

ปริ้นรูป4*6ยังไง

ปริ้นรูป4*6ยังไง: วิธีการปริ้นรูปขนาด 4×6 และคำถามที่พบบ่อย

ไม่ว่าจะเป็นการจัดอบรม สตูดิโอหรือการเก็บรวบรวมความทรงจำในทริปท่องเที่ยว การปริ้นรูปมีความสำคัญในการเก็บรักษาความทรงจำเพื่อติดตั้งในอัลบั้มรูปภาพหรือแบบกรอบรูป เรามาเรียนรู้วิธีการปริ้นรูปขนาด 4×6 ในบทความนี้ซึ่งจะช่วยให้คุณพร้อมที่จะออกเดินทางไปถ่ายรูปและปริ้นรูปได้อย่างทันท่วงที!

วิธีปริ้นรูป4*6

ขั้นตอนที่ 1: เลือกรูปที่ต้องการปริ้น
เริ่มต้นด้วยการเลือกรูปที่คุณต้องการปริ้นที่มีความสำคัญต่อคุณ เมื่อคุณตัดสินใจเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบความคมชัดและการตั้งค่าขนาดของรูปให้เป็น 4×6 เพื่อให้ได้สัดส่วนที่ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 2: เปิดโปรแกรมปริ้นรูปของคุณ
เปิดโปรแกรมที่คุณใช้ในการปริ้นรูป อาจเป็นโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์หรือแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน เช่น Adobe Photoshop, Lightroom, Google Photos, หรือแอปพลิเคชันปริ้นรูปออนไลน์ เช่น Shutterfly, Snapfish และอื่นๆ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของคุณและโปรแกรมที่คุณถนัดใช้

ขั้นตอนที่ 3: ปรับแต่งรูปภาพ (ตามต้องการ)
หากคุณต้องการปรับแต่งรูปภาพก่อนที่จะปริ้น เช่นปรับความสว่าง คอนทราสต์ หรือการใส่กรอบรูป ให้แก้ไขรูปของคุณตามที่คุณต้องการโดยใช้คุณสมบัติของโปรแกรมหรือแอปพลิเคชัน หากคุณพอใจกับการปรับแต่ง ก็สามารถข้ามขั้นตอนนี้ได้เลย

ขั้นตอนที่ 4: ตั้งค่าปริ้น
เมื่อคุณพร้อมที่จะปริ้นรูป ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกการตั้งค่าการปริ้นที่ถูกต้องสำหรับการปริ้นรูปขนาด 4×6 ในยูนิตของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าการปริ้นคุณภาพรูปภาพ และเลือกวิธีการปริ้นรูปที่คุณต้องการ เช่นการปริ้นด้วยหมึกพิมพ์หรือการปริ้นด้วยเครื่องพิมพ์ฟิล์ม

ขั้นตอนที่ 5: เลือกสถานที่ปริ้นและตั้งค่าพาร์ทช์
ก่อนที่คุณจะปริ้นรูป คุณต้องเลือกสถานที่ปริ้นที่เหมาะสมตามความสะดวกของคุณ สำหรับความสะดวกและความรวดเร็ว คุณสามารถหาบริการปริ้นรูปที่ใกล้บ้านหรือบริเวณใกล้เคียง การเปรียบเทียบประสิทธิภาพราคาและคุณภาพของบริการเป็นสิ่งที่สำคัญ

ขั้นตอนสุดท้าย: เก็บรูป
เมื่อคุณได้รับรูปภาพที่ปริ้นแล้ว คุณอาจต้องรอให้หมึกหรือหน้ากระดาษแห้งให้สมบูรณ์ก่อนที่คุณจะสัมผัสรูปภาพ เมื่อรูปภาพแห้งแล้ว คุณสามารถเก็บรรวบรวมรูปภาพในอัลบั้มหรือติดตั้งบนกรอบรูปเพื่อเพียงแสดงความทรงจำของคุณอย่างสวยงาม

คำถามที่พบบ่อย

1. ฉันสามารถปริ้นรูปขนาด 4×6 ได้ที่ไหน?
คุณสามารถปริ้นรูปขนาด 4×6 ที่ร้านปริ้นใกล้บ้านหรือร้านสตูดิโอที่ได้งานดังกล่าว คุณยังสามารถใช้บริการปริ้นรูปออนไลน์ได้ก็ต่อเมื่อคุณมีไฟล์รูปภาพอยู่ในคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนของคุณ

2. ฉันควรเลือกระหว่างปริ้นรูปด้วยหมึกพิมพ์หรือฟิล์ม?
ความเลือกขึ้นอยู่กับความต้องการและความพึงพอใจของคุณ ถ้าคุณต้องการปริ้นรูปแบบไดนามิกที่สวยงามและคมชัด คุณอาจจะเลือกปริ้นด้วยหมึกพิมพ์ เพราะกว่าฟิล์มอาจจะช่วยให้ได้การพิมพ์ที่แม่นยำสูงเท่าที่จะเป็นไปได้

3. ฉันสามารถปรับแต่งรูปภาพก่อนที่จะปริ้นได้หรือไม่?
ใช่ คุณสามารถปรับแต่งรูปภาพก่อนที่จะปริ้นโดยใช้โปรแกรมหรือแอปพลิเคชันต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณปรับความสว่าง คอนทราสต์ หรือใส่กรอบรูปตามสไตล์และความคมชัดที่คุณต้องการ

4. คำสั่งซื้อรูปที่พิมพ์ออนไลน์จะใช้เวลานานแค่ไหน?
เวลาที่ต้องใช้กิจกรรมการปริ้นแต่ละรายการต่างกันไป แต่โดยเฉลี่ยจะใช้เวลาประมาณ 3-5 วันทำการสำหรับการจัดส่งด้วยไปรษณีย์ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถรับรูปที่ใกล้ที่สุดในวันที่คุณสั่งซื้อหรือในวันถัดไปก็ได้ตามที่เว็บไซต์หรือบริการที่คุณใช้แจ้งให้

5. การปริ้นรูปครั้งแรกอาจทำให้ภาพเป็นคุณภาพที่ไม่ดี ฉันควรทำอย่างไร?
หากคุณพบว่ารูปที่คุณปริ้นออกมามีคุณภาพที่ไม่ดี คุณควรตรวจสอบการตั้งค่าการปริ้นและคุณภาพของไฟล์รูปภาพของคุณให้แน่ใจว่าเป็นไปตามที่คุณต้องการ อาจจะมีการปรับแต่งอินเทอร์เลสในโปรแกรมปริ้นรูปของคุณที่สามารถช่วยปรับการพิมพ์รูปได้แม้คุณไม่ได้ตั้งค่ารูปภาพของคุณให้เหมาะสม

ให้รูปภาพเป็นความทรงจำที่สวยงามและคงอยู่ตลอดไปด้วยการปริ้นรูปขนาด 4×6 โดยไม่ว่าจะเป็นสำหรับการท่องเที่ยว งานซักรีด หรือเพื่อแสดงความทรงจำในงานเลี้ยงครอบครัว ผ่านขั้นตอนที่ฉลาดและการปรารีนที่ตรงตามความต้องการ รูปภาพของคุณจะสวยงามและสร้างความฟินให้กับคนที่ได้มองเห็นกันอีกด้วย

ดูเพิ่มเติมที่นี่: hoaeva.com

วิธีปริ้นรูปขนาดใหญ่ A4 ต่อกัน Pdf

วิธีปริ้นรูปขนาดใหญ่ A4 ต่อกัน PDF

การปริ้นรูปขนาดใหญ่ A4 ต่อกันจากไฟล์ PDF เป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับคนที่ต้องการพิมพ์ภาพหรือเอกสารที่มีขนาดใหญ่เพื่อใช้ในงานการออกแบบหรือการทำงานที่สำคัญบางรายการ เมื่อมีความต้องการการพิมพ์ไฟล์ PDF ที่มีขนาดใหญ่ A4 ต่อกันเป็นภาพหรือเอกสาร ผู้ใช้งานควรทราบถึงวิธีการทำงานเบื้องต้น เพื่อให้สามารถปริ้นไฟล์ A4 ต่อกัน PDF ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

วิธีปริ้นรูปขนาดใหญ่ A4 ต่อกัน PDF:

1. เตรียมไฟล์ PDF: ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการปริ้นรูป A4 ต่อกัน PDF คุณควรเตรียมไฟล์ PDF ที่ต้องการพิมพ์ก่อน ในกรณีที่คุณต้องการเพิ่มหลายภาพหรือหน้าเอกสารเข้าไปในไฟล์เดิม คุณสามารถใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น Adobe Acrobat Pro, Foxit Reader, หรือโปรแกรมการแปลงไฟล์ PDF อื่นๆ เพื่อเพิ่มหน้าเอกสารเข้าไปในไฟล์ที่มีอยู่แล้ว

2. กำหนดขนาดกระดาษ: เมื่อไฟล์ PDF พร้อมใช้งานแล้ว คุณจำเป็นต้องกำหนดขนาดกระดาษให้เป็น A4 ก่อนปริ้น เพื่อทำให้การปริ้นเป็นไปได้อย่างถูกต้อง สามารถทำได้โดยเปิดไฟล์ PDF ในโปรแกรม Adobe Acrobat Pro หรือ Foxit Reader จากนั้นเลือกเมนู “File” และเลือก “Print” หรือ “Ctrl+P” เพื่อดำเนินการต่อ

3. เลือกตั้งค่าการพิมพ์: เมื่อคุณเปิดหน้าต่าง Print คุณจะเห็นตัวเลือกสำหรับการพิมพ์ โดยปกติแล้วค่าพื้นฐานในหัวข้อ “Print Range” ควรเป็น “All” เพื่อทำให้ปริ้นทั้งหมด และในหัวข้อ “Page Sizing & Handling” คุณต้องเลือก “Size” เพื่อเลือกขนาดกระดาษเป็น A4 โดยตามค่าเริ่มต้น หลังจากกำหนดค่าเสร็จสิ้น คุณสามารถกดปุ่ม “Print” เพื่อเริ่มกระบวนการปริ้นได้เลย

4. ตรวจสอบการพิมพ์: คำแนะนำสำหรับผู้ใช้คือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการพิมพ์เป็นไปตามที่คุณต้องการ โดยดูให้แน่ใจว่าไฟล์ PDF ที่คุณปริ้นมีขนาดเป็น A4 และรูปภาพหรือเนื้อหาอื่นๆ ตรงกับค่าที่คุณต้องการในไฟล์ต้นฉบับ ถ้าหากคุณพบข้อผิดพลาด สามารถกลับไปแก้ไขไฟล์ PDF และทำซ้ำกระบวนการปริ้นได้

5. บันทึกไฟล์: เมื่อการพิมพ์เสร็จสิ้นแล้ว แนะนำให้คุณบันทึกไฟล์เอกสารของคุณในรูปแบบ PDF ที่คุณพิมพ์ ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถปรับแต่งหรือใช้งานอื่นๆ กับไฟล์เอกสารของคุณต่อไป

FAQs:

1. ความสามารถของโปรแกรมใดที่ถูกใช้ในการปริ้นรูป A4 ต่อกัน PDF?
คุณสามารถใช้โปรแกรม Adobe Acrobat Pro, Foxit Reader, หรือโปรแกรมแปลงไฟล์ PDF อื่น ๆ เพื่อเพิ่มหน้าเอกสารหรือภาพในไฟล์ PDF ที่มีอยู่แล้ว

2. ระบบปฏิบัติการใดที่สามารถทำการปริ้น A4 ต่อกัน PDF ได้?
การปริ้น A4 ต่อกัน PDF เป็นกระบวนการที่อาจทำได้ในระบบปฏิบัติการทุกชนิด เช่น Windows, macOS, Linux

3. ผลลัพธ์ของการปริ้น A4 ต่อกัน PDF จะมีอย่างไรบ้าง?
ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับไฟล์ PDF ที่แก้ไข คุณสามารถเพิ่มหน้าเอกสารหรือภาพเข้าไปในไฟล์ต้นฉบับได้ รูปแบบจะเหมือนกับไฟล์ PDF ที่ง่ายต่อการอ่านและการพิมพ์

4. สามารถปริ้นรูป A4 ต่อกัน PDF ได้มีการแบ่งหน้าหรือเปลี่ยนเรียงได้หรือไม่?
ใช่ คุณสามารถเพิ่มหน้าเอกสารหรือภาพลงในไฟล์ต้นฉบับได้ตามความต้องการ และคุณยังสามารถเรียงลำดับหน้าใหม่ได้ตามที่คุณต้องการด้วย

5. สามารถพิมพ์รูป A4 ต่อกัน PDF ด้วยเครื่องปริ้นท์ทั่วไปได้หรือต้องใช้เครื่องพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่พิเศษ?
คุณสามารถพิมพ์รูป A4 ต่อกัน PDF ได้ด้วยเครื่องปริ้นท์ทั่วไป หากคุณมีเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่พิเศษ จะเป็นจุดเด่นที่ช่วยให้การพิมพ์เสร็จสิ้นไวขึ้น

ปริ้นรูป A4 ต่อกัน Powerpoint

ปริ้นรูป A4 ต่อกัน PowerPoint

การนำเสนอสื่อบน PowerPoint เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสื่อสารและแสดงผลข้อมูลให้กับผู้ฟังหรือผู้ชมในองค์กรหรือประเภทงานต่างๆ อย่างไรก็ตาม บางครั้งการนำเสนอหรือสื่อสารจำเป็นต้องมีการพิมพ์ PowerPoint ออกมาเป็นรูปภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพในการนำเสนอ ซึ่งเราจะเรียกว่า “ปริ้นรูป A4 ต่อกัน PowerPoint” ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อคุณต้องการพิมพ์ PowerPoint ออกมาเป็นรูปภาพ A4 หลายๆ หน้าต่อกัน เพื่อให้สามารถนำไปแสดงผลหรือแจกจ่ายให้กับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย

กระบวนการปริ้นรูป A4 ต่อกัน PowerPoint เป็นกระบวนการที่สามารถทำได้อย่างง่ายดายโดยใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint หรือโปรแกรมสำหรับการนำเสนออื่น ขั้นแรกเราจะต้องกำหนดขนาดกระดาษที่ต้องการ ซึ่งในกรณีนี้เราจะใช้ A4 หลายๆ หน้า จากนั้นเราจะเพิ่มสไลด์ใน PowerPoint โดยการคลิกที่ “หน้าใหม่” หรือใช้ทางลัดแป้นพิมพ์ Ctrl + M เพื่อเพิ่มหน้าใหม่ลงในงานนำเสนอ

เมื่อเรามีเนื้อหาต่างๆ ใน PowerPoint แล้ว เราสามารถจัดรูปแบบของเนื้อหาในสไลด์ต่างๆ ได้ตามต้องการ และแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน หลังจากจัดเนื้อหาในสไลด์ทุกๆ หน้าเรียบร้อยแล้ว เราต้องการพิมพ์ทั้งหมดเป็นรูปภาพ A4 ต่อกัน ดังนั้น เราจะคลิกที่ “ไฟล์” แล้วเลือก “พิมพ์” จากนั้นในหน้าต่างการพิมพ์ เราต้องเลือก “เลือกรูปแบบไฟล์” แล้วเลือก “PDF” สำหรับมาตรฐานการพิมพ์ทั้งหมด เราที่ต้องการการพิมพ์เป็นรูปภาพ A4 ต่อกัน

เมื่อคลิกที่ “เลือกรูปแบบไฟล์” แล้ว จะมีอีกหน้าต่างเด้งขึ้นมาให้เรากำหนดตัวเลือกการพิมพ์ ในกรณีนี้ เราต้องเลือก “แนวนอน” เพื่อให้ภาพทั้งหมดจัดเรียงต่อกันในแนวนอนเพื่อช่วยให้ง่ายต่อการนำภาพไปใช้งานหรือแสดงผล หลังจากที่กำหนดตัวเลือกการพิมพ์แล้ว เราคลิก “ตกลง” เพื่อยืนยัน

เมื่อคลิก “ตกลง” แล้วเราจะถูกนำไปสู่หน้าต่าง PowerPoint ซึ่งจะแสดงกรอบสี่เหลี่ยมที่เผยแพร่บริเวณหน้าต่างการนำเสนอ โดยกรอบสี่เหลี่ยมนี้ตั้งอยู่บนสไลด์ของเราเพื่อแสดงถึงขอบของการพิมพ์เป็นรูปภาพ A4 ต่อกัน นอกจากนี้ เราสามารถดูตัวอย่างจริงของรูปภาพทั้งหมด โดยคลิกที่ “ดูตัวอย่าง” ที่เป็นปุ่มสีเขียวบนด้านซ้ายของหน้าต่าง

แนะนำให้คุณตรวจสอบภาพตัวอย่างก่อนที่จะดำเนินกระบวนการปริ้นรูป A4 ต่อกัน PowerPoint เพื่อให้มั่นใจว่ารูปภาพที่ได้จะตรงกับที่คุณต้องการ หลังจากที่ดำเนินการตรวจสอบแล้ว คุณสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการนี้ได้กับทุกแบบการนำเสนอหรืองานที่คุณต้องการ

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

1. ทำไมต้องปริ้นรูป A4 ต่อกัน PowerPoint?
ปริ้นรูป A4 ต่อกัน PowerPoint ช่วยให้คุณสามารถนำสไลด์ใน PowerPoint ไปใช้งานหรือแสดงผลได้อย่างง่ายดาย โดยคุณสามารถพิมพ์ทั้งหมดเป็นรูปภาพ A4 และภาพทั้งหมดจะต่อเนื่องกันในกระดาษไฟล์เดียว

2. ฉันสามารถใช้โปรแกรมอื่นที่ไม่ใช่ Microsoft PowerPoint ได้หรือไม่?
ใช่ คุณสามารถใช้โปรแกรมนำเสนออื่นที่รองรับการสร้างหรือดำเนินการเพิ่มหรือแก้ไขสไลด์ได้ อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนำให้ใช้ Microsoft PowerPoint เนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ใช้กันทั่วไปในการนำเสนอและมีความสามารถในการจัดรูปแบบหรือตกแต่งเอกสารได้หลากหลาย

3. มีวิธีการเพิ่มหน้าเปล่าใน PowerPoint หรือไม่?
ใช่ คุณสามารถเพิ่มหน้าเปล่าหรือสไลด์ใหม่ใน PowerPoint ได้โดยใช้ทางลัดแป้นพิมพ์ Ctrl + M หรือคลิกที่ “หน้าใหม่” ที่เมนูจัดรูปแบบ

4. อะไรคือขนาดกระดาษ A4?
A4 เป็นขนาดกระดาษมาตรฐานที่มีขนาดประมาณ 8.3 x 11.7 นิ้ว (210 x 297 มม.) ซึ่งเป็นขนาดที่ถูกนำมาใช้ในการพิมพ์เอกสารทั่วไปในองค์กรหรือบ้าน

5. ผมสามารถดูตัวอย่างรูปภาพก่อนการพิมพ์ได้หรือไม่?
ใช่ ในหน้าต่างการพิมพ์ PowerPoint คุณสามารถคลิกที่ปุ่ม “ดูตัวอย่าง” เพื่อดูแบบบรรทัดตัวอย่างของรูปภาพทั้งหมดที่จะถูกพิมพ์ได้

พบ 25 ภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ปริ้นรูป a4 ต่อกัน word.

สอบถามการ Print ภาพยาวแบบต่อเนื่อง - Pantip
สอบถามการ Print ภาพยาวแบบต่อเนื่อง – Pantip
ฉันไม่สามารถพิมพ์แบบไร้ขอบได้ |Brother
ฉันไม่สามารถพิมพ์แบบไร้ขอบได้ |Brother
จะสั่งพิมพ์งานขนาดใหญ่ลงบน A4 หลายๆแผ่นได้ยังไง - Pantip
จะสั่งพิมพ์งานขนาดใหญ่ลงบน A4 หลายๆแผ่นได้ยังไง – Pantip
เอกสารที่พิมพ์ออกมาไม่ตรงแนวหรือขนาดของเอกสารที่พิมพ์ออกมาถูกย่อขนาดลงเมื่อพิมพ์เอกสารจาก Microsoft Word 2010 |Brother
เอกสารที่พิมพ์ออกมาไม่ตรงแนวหรือขนาดของเอกสารที่พิมพ์ออกมาถูกย่อขนาดลงเมื่อพิมพ์เอกสารจาก Microsoft Word 2010 |Brother
Illustrator ภาพขนาดใหญ่ ซอยๆเป็นภาพเล็กพิมพ์ลงA4 แล้วมาต่อกัน ทำได้มั๊ยครับ - Pantip
Illustrator ภาพขนาดใหญ่ ซอยๆเป็นภาพเล็กพิมพ์ลงA4 แล้วมาต่อกัน ทำได้มั๊ยครับ – Pantip
ปริ้นภาพขนาดใหญ่ A4 ต่อกันด้วยExcel - Youtube
ปริ้นภาพขนาดใหญ่ A4 ต่อกันด้วยExcel – Youtube
วิธีปริ้นรูปขนาดใหญ่โดยใช้ A4 ต่อกันหลาย ๆ แผ่น - Youtube
วิธีปริ้นรูปขนาดใหญ่โดยใช้ A4 ต่อกันหลาย ๆ แผ่น – Youtube
วิธีปริ้นรูปโดยไม่ต้องเอาไปขยายในเวิร์ด - Youtube
วิธีปริ้นรูปโดยไม่ต้องเอาไปขยายในเวิร์ด – Youtube
Ms Word: ขอบกระดาษติดกัน ขึ้นไม่เต็มแผ่น - Youtube
Ms Word: ขอบกระดาษติดกัน ขึ้นไม่เต็มแผ่น – Youtube
ฉันไม่สามารถพิมพ์แบบไร้ขอบได้ |Brother
ฉันไม่สามารถพิมพ์แบบไร้ขอบได้ |Brother
ปริ้น Pdf เต็มหน้าไม่ได้ รบกวนช่วยแนะนำการตั้งค่าหน่อยครับ - Pantip
ปริ้น Pdf เต็มหน้าไม่ได้ รบกวนช่วยแนะนำการตั้งค่าหน่อยครับ – Pantip
เอกสารที่พิมพ์ออกมาไม่ตรงแนวหรือขนาดของเอกสารที่พิมพ์ออกมาถูกย่อขนาดลงเมื่อพิมพ์เอกสารจาก Microsoft Word 2010 |Brother
เอกสารที่พิมพ์ออกมาไม่ตรงแนวหรือขนาดของเอกสารที่พิมพ์ออกมาถูกย่อขนาดลงเมื่อพิมพ์เอกสารจาก Microsoft Word 2010 |Brother
184.Print Tiled Pages (Coreldraw) การพิมพ์ต่อกันลงบนกระดาษ A4 - Youtube
184.Print Tiled Pages (Coreldraw) การพิมพ์ต่อกันลงบนกระดาษ A4 – Youtube
สั่งปริ้นกระดาษ A3 แต่ปริ้นออกมาเป็น A4 แก้ยังไงคะ - Pantip
สั่งปริ้นกระดาษ A3 แต่ปริ้นออกมาเป็น A4 แก้ยังไงคะ – Pantip
วิธีปริ้นภาพขนาดใหญ่ A4 ต่อกัน ด้วยโปรแกรม Excel (ทำได้ง่ายมาก) - Youtube
วิธีปริ้นภาพขนาดใหญ่ A4 ต่อกัน ด้วยโปรแกรม Excel (ทำได้ง่ายมาก) – Youtube
วิธีแก้ปัญหา ปริ้น ไม่เต็มหน้า A4 Word - แก้ปัญหา ปริ้น ไม่เต็มหน้า
วิธีแก้ปัญหา ปริ้น ไม่เต็มหน้า A4 Word – แก้ปัญหา ปริ้น ไม่เต็มหน้า
ต้องการพิมพ์ข้อความใหญ่ๆ ลง A4 หลายๆแผ่นแล้วนำมาต่อกันครับ - Pantip
ต้องการพิมพ์ข้อความใหญ่ๆ ลง A4 หลายๆแผ่นแล้วนำมาต่อกันครับ – Pantip
Fix: Word Print Preview Is Ok But Print Output Is Wrong (Word 2016, 2013) - Wintips.Org - Windows Tips & How-Tos
Fix: Word Print Preview Is Ok But Print Output Is Wrong (Word 2016, 2013) – Wintips.Org – Windows Tips & How-Tos
วิธีการพิมพ์ตัวหนังสือขนาดใหญ่ลงในกระดาษ A4 แล้วนำมาต่อกันเป็นแผ่นป้าย ด้วย Microsoft Excel - Youtube
วิธีการพิมพ์ตัวหนังสือขนาดใหญ่ลงในกระดาษ A4 แล้วนำมาต่อกันเป็นแผ่นป้าย ด้วย Microsoft Excel – Youtube
จัดหน้ากระดาษไว้ แต่พิมพ์ออกมาไม่ตรงตามที่จัดไว้ แก้ไขอย่างไรครับ - Pantip
จัดหน้ากระดาษไว้ แต่พิมพ์ออกมาไม่ตรงตามที่จัดไว้ แก้ไขอย่างไรครับ – Pantip
วิธีการพิมพ์ตัวหนังสือขนาดใหญ่ลงในกระดาษ A4 แล้วนำมาต่อกัน | How To Make A Big Sign With A4 Paper - Youtube
วิธีการพิมพ์ตัวหนังสือขนาดใหญ่ลงในกระดาษ A4 แล้วนำมาต่อกัน | How To Make A Big Sign With A4 Paper – Youtube
วิธีการ ใส่ลายน้ำในเอกสาร Microsoft Word: 5 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
วิธีการ ใส่ลายน้ำในเอกสาร Microsoft Word: 5 ขั้นตอน (พร้อมรูปภาพ)
Printรูปยังไงให้เต็มหน้ากระดาษเอสี่ ไม่เหลือขอบ? - Pantip
Printรูปยังไงให้เต็มหน้ากระดาษเอสี่ ไม่เหลือขอบ? – Pantip
แก้ปัญหา Print ไม่เต็มหน้า A4 - Youtube
แก้ปัญหา Print ไม่เต็มหน้า A4 – Youtube
จะสั่งพิมพ์งานขนาดใหญ่ลงบน A4 หลายๆแผ่นได้ยังไง - Pantip
จะสั่งพิมพ์งานขนาดใหญ่ลงบน A4 หลายๆแผ่นได้ยังไง – Pantip
ปริ้นโปสเตอร์ โดยกระดาษ A4 ต่อกัน - Youtube
ปริ้นโปสเตอร์ โดยกระดาษ A4 ต่อกัน – Youtube
อัพเดทผลงานการผลิตสติ๊กเกอร์ไดคัทพร้อมใช้งาน และโบรชัวร์สี พิมพ์สีA4 พิมพ์สีสองด้าน ชมๆ
อัพเดทผลงานการผลิตสติ๊กเกอร์ไดคัทพร้อมใช้งาน และโบรชัวร์สี พิมพ์สีA4 พิมพ์สีสองด้าน ชมๆ
พิมพ์รูปภาพขนาดใหญ่ลงบนกระดาษ A4 หลาย ๆ แผ่น - Youtube
พิมพ์รูปภาพขนาดใหญ่ลงบนกระดาษ A4 หลาย ๆ แผ่น – Youtube
ยี่ห้อออดิชั่น [ฟิล์มใสทนต่อการขีดข่วน] กระดาษพิมพ์ฉลากกันน้ำแบบมีกาวในตัวขนาด A4ว่างเปล่า5เส้นและฟิล์ม Pet แบบใสเคลือบฟิล์มเคลือบสติกเกอร์พิมพ์ด้วยเลเซอร์30แผ่น | Lazada.Co.Th
ยี่ห้อออดิชั่น [ฟิล์มใสทนต่อการขีดข่วน] กระดาษพิมพ์ฉลากกันน้ำแบบมีกาวในตัวขนาด A4ว่างเปล่า5เส้นและฟิล์ม Pet แบบใสเคลือบฟิล์มเคลือบสติกเกอร์พิมพ์ด้วยเลเซอร์30แผ่น | Lazada.Co.Th
สั่งปริ้นเป็นแนวนอน แต่เอกสารออกมาเป็นแนวตั้ง Wordครับ - Pantip
สั่งปริ้นเป็นแนวนอน แต่เอกสารออกมาเป็นแนวตั้ง Wordครับ – Pantip
สอบถามการ Print ภาพยาวแบบต่อเนื่อง - Pantip
สอบถามการ Print ภาพยาวแบบต่อเนื่อง – Pantip
ปริ้นขนาดตัวอักษรใหญ่ ขนาด 1000 ลงในกระดาษ A4 แล้วนำมาต่อกันเป็นแผ่นป้าย ด้วย Microsoft Excel - Youtube
ปริ้นขนาดตัวอักษรใหญ่ ขนาด 1000 ลงในกระดาษ A4 แล้วนำมาต่อกันเป็นแผ่นป้าย ด้วย Microsoft Excel – Youtube
Canon : คู่มือ Pixma : Mx520 Series : การพิมพ์การเรียง/โปสเตอร์
Canon : คู่มือ Pixma : Mx520 Series : การพิมพ์การเรียง/โปสเตอร์
ตั้งค่ากระดาษให้เป็น 1 ใน 4 ยังไง? - Pantip
ตั้งค่ากระดาษให้เป็น 1 ใน 4 ยังไง? – Pantip
ใส่ภาพปกให้เต็มหน้ากระดาษ Word 2013 - Youtube
ใส่ภาพปกให้เต็มหน้ากระดาษ Word 2013 – Youtube
ตั้งค่าขนาดกระดาษ A4 ใน Microsoft Word เป็นค่าเริ่มต้น - Nongit.Com
ตั้งค่าขนาดกระดาษ A4 ใน Microsoft Word เป็นค่าเริ่มต้น – Nongit.Com
Mum Mother Print Poster Picture Quote Word Funny Cute Wall Art A3 A4 Gift | Ebay
Mum Mother Print Poster Picture Quote Word Funny Cute Wall Art A3 A4 Gift | Ebay
โปรดช่วยด้วยยยย เครื่องปริ้น ปริ้นไม่เต็มกระดาษที่ตั้งค่าไว้ - Pantip
โปรดช่วยด้วยยยย เครื่องปริ้น ปริ้นไม่เต็มกระดาษที่ตั้งค่าไว้ – Pantip
แก้ปัญหา ปริ้นไม่เต็มหน้ากระดาษ A4 อัพเดทใหม่ - Youtube
แก้ปัญหา ปริ้นไม่เต็มหน้ากระดาษ A4 อัพเดทใหม่ – Youtube
วิธีการพิมพ์ A2 บน A4 สี่ วิธีพิมพ์โปสเตอร์ A4 ใน Word
วิธีการพิมพ์ A2 บน A4 สี่ วิธีพิมพ์โปสเตอร์ A4 ใน Word
กระดาษกราฟ
กระดาษกราฟ
วิธีพิมพ์โปสเตอร์จากภาพวาด วิธีพิมพ์โปสเตอร์จากแผ่น A4 ใน Word
วิธีพิมพ์โปสเตอร์จากภาพวาด วิธีพิมพ์โปสเตอร์จากแผ่น A4 ใน Word
ตั้งค่าขนาดกระดาษ A4 ใน Microsoft Word เป็นค่าเริ่มต้น - Nongit.Com
ตั้งค่าขนาดกระดาษ A4 ใน Microsoft Word เป็นค่าเริ่มต้น – Nongit.Com
วิธีพิมพ์งาน A4 เป็น หนังสือ 2 หน้าเย็บแม๊กตรงกลาง - Pantip
วิธีพิมพ์งาน A4 เป็น หนังสือ 2 หน้าเย็บแม๊กตรงกลาง – Pantip
Ta Channel: ปริ้นโปสเตอร์ขนาดใหญ่ด้วย A4 ต่อกัน - Youtube
Ta Channel: ปริ้นโปสเตอร์ขนาดใหญ่ด้วย A4 ต่อกัน – Youtube
เครื่องปริ้นเตอร์แบบพกพาA4 ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ - ก.ค. 2023 | Lazada.Co.Th
เครื่องปริ้นเตอร์แบบพกพาA4 ราคาถูก ซื้อออนไลน์ที่ – ก.ค. 2023 | Lazada.Co.Th
ออกแบบโปสเตอร์ ออนไลน์ฟรีง่ายๆ ที่นี่ แค่ลากวาง ผ่าน Canva
ออกแบบโปสเตอร์ ออนไลน์ฟรีง่ายๆ ที่นี่ แค่ลากวาง ผ่าน Canva

ลิงค์บทความ: ปริ้นรูป a4 ต่อกัน word.

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโพสต์หัวข้อนี้ ปริ้นรูป a4 ต่อกัน word.

ดูเพิ่มเติม: https://hoaeva.com/us-elections blog

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *